Kompletní pravidla soutěže o Samsung Galaxy J5

Kompletní pravidla soutěže
1. Pořadatel soutěže
Mobilie s.r.o.
Královopolská 3052/139
612 00 Brno
IČ: 26960796
DIČ: CZ26960796
(Dále jen „pořadatel“.)

2. Termín a místo konání soutěže
Soutěž probíhá prostřednictvím vyplnění soutěžního tiketu. Doba konání soutěže je od od 20. 11. 2015 do 21. 12. 2015.
(Dále jen „místo konání soutěže“ a „doba konání soutěže“.)

3. Účastníci soutěže
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující, dále právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a této osobě nebude předána.
(Dále jen „účastníci“.)

4. Princip a podmínky soutěže, výhry a jejich doručení
Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění soutěžního tiketu.
Odevzdáním soutěžního tiketu souhlasí účastníci s účastí v soutěži a se zpracováním osobních údajů (pro komerční účely pořadatele..
Osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě. Soutěže se může soutěžící zúčastnit pouze jednou.

Rozhodování o výhercích je následující:
Výhercem se stává soutěžící, jehož odpověď na soutěžní otázku (tip na počet soutěžících) bude nejblíže skutečnosti. V případě shodného tipu vítězí účastník, jehož tiket byl odevzdán dříve.
Výhrou (cenou) se stává produkt uvedený na soutěžním kuponu.

Výherce bude ohlášen následovně:
Výherce soutěže bude pořadatel kontaktovat emailem nebo telefonicky po vyhodnocení soutěže na kontaktní údaje, které uvedl v soutěžním emailu, načež s ním bude dohodnut způsob a termín předání výhry.
Nebude-li možné výherce kontaktovat či nebude na email, případně telefonní kontaktování reagovat týden po ukončení soutěže, výhra propadá. Stejně tomu bude v případě, že výherci nebude možné výhru doručit na jím uvedenou kontaktní adresu.
Jméno a příjmení výherců budou uveřejněny na internetových stránkách pořadatele.
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla.
Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodovat s konečnou platností dle vlastního uvážení.
Cena není soudně vymahatelná.

5. Zpracování osobních údajů
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů do databáze pořadatele, dále s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, čímž je myšleno zasílání informací obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Účastník kdykoli může požádat o vymazání své emailové adresy a svých osobních údajů z databáze. Vždy mu bude vyhověno.

×