Teambuildingové akce

Teambuildingové akce jsou důležité pro navození dlouhodobého pozitivního prostředí ve firmě, rozvoj mezilidské komunikace i pocitu sounáležitosti pracovního kolektivu s firmou. Správně uspořádaná akce dokáže navodit v zaměstnancích pocit významu každého z nich pro společný úspěch firmy v tržním prostředí, posílí tým a dá vyniknout důležitosti každého jednotlivce. Aby byla taková akce přínosná, je potřeba, aby zanechala v myslích zaměstnanců i vedení organizace skutečný otisk. Měla by být tedy napínavá nebo zábavná. Vedení Mobilie si je toho velice dobře vědomo, proto si na organizovaní takovýchto akcí dá velice záležet. Mezi nejoblíbenější akci patřila návštěva zámku v Miloticích, kde jsme měli jedinečnou možnost, obléci se do dobových kostýmů. Tyto krásné fotografie jsou dílem našeho kolegy Standy Judase.

Jak se Vám líbíme?

×